Slovenské zdravotníctvo nefunguje dobre: dlhé čakanie, nejasný nárok, množstvo zbytočných vyšetrení, nedostatočná prevencia nahrádzaná drahou liečbou, predražené a chaoticky nakupované prístroje, obrovský modernizačný dlh v nemocniciach, podráždení a znechutení zdravotníci. Väčšina pacientov nie je so zdravotníctvom spokojná, pritom nás stojí stále viac prostredníctvom daní, odvodov a hotovostných platieb. Máme málo efektívny systém zdravotnej starostlivosti a vo všetkých porovnaniach v rámci EÚ sme na chvoste. Ak s tým nezačneme niečo robiť, bude to len horšie. Okrem relatívne zlého zdravotného stavu obyvateľstva, neefektívnosti zdravotníctva a nedostatku zdravotníkov, bude situáciu zhoršovať najmä starnutie obyvateľstva.

Zlú situáciu v slovenskom zdravotníctve možno najvýraznejšie vnímame v nemocniciach. Liečime sa často v polorozpadnutých budovách, kde si musíme vziať so sebou vlastné lieky, príbor aj toaletný papier. V mnohých bola urobená posledná väčšia investícia ešte v 80-tych rokoch minulého storočia. Na druhej strane sa stali pravidelnosťou správy o predražených nákupoch prístrojov či večne narastajúci dlh štátnych nemocníc. Niekoľko zrekonštruovaných či nových budov nemocníc za posledné roky však dokazuje, že sa s tým dá pohnúť. Tak prečo sa modernizácia nemocníc nedeje vo väčšej miere? Všetky doterajšie vlády o tom viac hovorili ako konali. Asi najkrajšou ukážkou zlyhania štátnej nemocničnej politiky je 30 rokov trvajúca diskusia o dostavbe Rázsoch.
Viliam Novotný,
predseda strany Šanca

Pacienti potrebujú lepšie nemocnice

Moderná nemocnica je viac než iba náhrada chátrajúcej budovy. Je to zmena obsahu zdravotníckeho zariadenia. Za posledné desaťročia prešla medicína ohromným pokrokom. Technológie zmenili spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zmenami prešiel tiež zdravotný systém – jeho organizácia, regulácia, financovanie. Nesmieme opomenúť ani vývoj na strane pacientov. Predlžuje sa stredná dĺžka života. Pôrodnosť je polovičná oproti sedemdesiatym rokom. Prudko stúpa výskyt chronických ochorení ako sú ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, nádorové ochorenia, cukrovka či alergie.

Zdravotníctvo sa vyvíja. A úloha nemocníc v ňom sa mení. Za posledných dvadsať rokov sa priemerná dĺžka hospitalizácie skrátila na polovicu. Starostlivosť o mnohé ochorenia sa vďaka novým diagnostickým a liečebným postupom presunula do ambulantnej oblasti, rozšírila sa jednodňová medicína. Pri navrhovaní lepších nemocníc musíme vychádzať zo zajtrajších potrieb ľudí, ktorým majú slúžiť.

Ako zlepšiť nemocnice

  • Zodpovednosť manažmentu za hospodárske výsledky nemocnice
  • Odmeňovanie nemocníc na základe náročnosti poskytovanej starostlivosti
  • Motivácia a spravodlivé ohodnotenie práce zdravotníkov
  • Zvýšenie počtu chronických lôžok
  • Štandardná starostlivosť o pacientov
  • Sledovanie a porovnávanie kvality nemocníc
  • Maximálne čakacie lehoty na vyšetrenia a liečbu
  • Prepojenie zdravotníctva informačným systémom
  • Zdroje na modernizáciu nemocníc
© 2015 | LepšieNemocnice.sk