Vízia lepšej nemocnice

Každá nemocnica má mať svoje poslanie, ktoré zdieľajú zamestnanci aj manažment.

Jasne definované poslanie uľahčuje mnohé rozhodnutia. Z nemocnice robí atraktívneho zamestnávateľa. Vedie k spokojnosti, dôvere a lojalite klientov nemocnice – pacientov.

Pacient v centre pozornosti

Nemocnice majú byť organizované okolo pacienta. Starostlivosť o pacienta v nemocnici je tým hlavným procesom, okolo ktorého majú fungovať potrebné podporné činnosti.
  • Samozrejmosťou v lepšej nemocnici by malo byť objednávanie ambulantných pacientov na konkrétny termín, bez zbytočného čakania a prestojov.
  • Dobre vybudovaný urgentný príjem s dobrou organizáciou práce zabezpečí včasnú pozornosť pacientom s akútnymi problémami.
  • Lepšie nemocnice by mali mať jedno-, maximálne dvojposteľové izby, keďže chránia intimitu, súkromie a dôstojnosť pacienta.
  • V lepšej nemocnici sa lekár, sestra a zdravotníci najprv predstavia pacientovi skôr ako s nim začnú rozprávať o jeho zdravotnom stave, alebo mu poskytovať zdravotnú starostlivosť.
  • V lepšej nemocnici sa pacient dozvie podrobnosti o svojom zdravotnom stave, o ďalšom postupe a liečebnom režime.
  • Hoci to znie malicherne, pri lepšej nemocnici sa dá bez problémov zaparkovať.

Nové nemocnice

Motivácia zdravotníkov

Zdravotná starostlivosť je služba, ktorá je založená na osobnom vzťahu pacienta a zdravotníka. Spokojnosť pacienta najčastejšie závisí od kvality komunikácie s personálom.

Stabilné, predvídateľne a motivujúce pracovné podmienky sú tou najlepšou prevenciou pred odchodom lekárov a sestier do zahraničia. Priestor pre kariérny rast i profesionálne uspokojenie môžu prilákať naspäť na Slovensko tých, ktorí už do zahraničia odišli. Ich návratom môžu slovenské nemocnice získať skúsenosti, kontakty i potrebnú kultúru.

Nové nemocnice

Spravodlivé platobné mechanizmy

Nemocnice na to, aby boli lepšie, musia byť spravodlivo odmeňované. Zavedenie spravodlivého systému platby za diagnózu (DRG) znamená predvídateľné platby, zohľadnenie náročnosti prípadov, ale zároveň odmenu za efektivitu. DRG preto predstavuje motiváciu pre investície a zlepšovanie procesov. A presne to slovenské nemocnice potrebujú.

Zodpovedné riadenie

Slovenské nemocnice budú lepšie, ak budú mať zodpovedných vlastníkov a zodpovedný manažment. Zodpovednosť je dlhodobý koncept, ktorý presahuje volebné obdobia. Štát, ako vlastník najväčších nemocníc, musí zabezpečiť priestor pre dlhodobý rozvoj svojich zariadení, ktorý sa nebude meniť s politickými cyklami.

Investície do modernizácie

Podľa výpočtov ministerstva zdravotníctva, slovenské nemocnice potrebujú ročne takmer 200 miliónov eur investícií. Tieto investície sú nevyhnutné na to, aby sme mali na Slovensku lepšie nemocnice.

© 2015 | LepšieNemocnice.sk